C C C C A+ A A- X

Банкови сметки

- транзитна: BG84 CECB 9790 31D5 9657 00

Използва се за плащания към Районен съд Видин на всички видове държавни такси, като най-често използваните такси за услуги са: за издаване на заповед, за издаване на удостоверение, за издаване на свидетелство за съдимост, за издаване на препис от документ, молба за издаване на изпълнителен лист, по заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, по заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права върху цената на иска, неоценими искове, молба за промяна на име, жалби срещу административни актове от ЮЛ с нестопанска цел  и ФЛ, които не са търговци, жалби срещу административни актове от ЮЛ със стопанска цел  и ФЛ- търговци по смисъла на ТЗ, жалби срещу административни актове за касационни жалби, по молби за развод, по дела за делба, при отхвърляне на молби за делба, за подобрения, искани във формата на възражения, във всички не упоменати по-горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, по тъжби, по които се образуват наказателни дела , граждански искове по които се образуват наказателни дела, частни жалби по граждански дела, частни жалби по наказателни дела, молби за реабилитация, молби за отказ от наследство, молба за обезпечаване на бъдещ иск,  молба за обезпечаване на доказателства, за обжалване пред въззивна инстанция, молба за издаване на документ-удостоверение, препис от документ  

 

- набирателна: BG91 CECB 9790 33D5 9657 00

Използва се за плащания към Районен съд Видин на суми, както следва: по изпълнителни дела в Съдебно изпълнителна служба, депозити за вещи лица,за експеризи, за особени представители, засвидетели и др.,  парични гаранции

 

Банковият идентификационен код (BIC) на Централна Кооперативна Банка е CECBBGSF

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация